[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.นครราชสีมา
<< ธันวาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
การพัฒนา Koratsite
การพัฒนา Koratsite การพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา   เข้าชม :  [419]
เลี้ยงไก่ไข่ด้วยอีแวป...ทำไบโอแก๊สลดค่าใช้จ่าย
แม้ว่าการเลี้ยงไก่ไข่ที่ทำอยู่ขณะนี้ จะดูเสมือนเลี้ยงให้คนอื่น ไก่ที่กำลังเลี้ยงอย่างเอาใจใส่   เข้าชม :  [563]
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ   เข้าชม :  [500]
ใครที่ชอบทานเต้าหู้
เต้าหู้ เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูง และนำมาประกอบอาหารกันอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเต้าหู้ที่เห็นขายกันอยู่ใ   เข้าชม :  [362]
อาบน้ำให้หมดจด ห่างไกลโรคภัย
ชื้อโรคที่ติดต่อกันทางสัมผัส ถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามพวกเราโดยไม่ รู้เนื้อรู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นโรคตาแด   เข้าชม :  [381]
 

17 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาครู กศน.ด้านการจัดทำแผนจุลภาค
คณะบุคลากร กศน.อำเภอวาปีปทุม เข้าร่วม โครงการพัฒนาครู กศน.ด้านการจัดทำแผนจุลภาค ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม วันอังคาร ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557   เข้าชม :  [10]

9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะบุคลากร กศน.อำเภอวาปีปทุม เข้าร่วม โครงการ ร่วมใจรักภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน
คณะบุคลากร กศน.อำเภอวาปีปทุม เข้าร่วม โครงการ ร่วมใจรักภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน และประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตามค่านิยมหลัก 12 ประการ   เข้าชม :  [18]

8 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวทั่วไป
ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557
คณะบุคลากร กศน.อำเภอวาปีปทุม จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557 โดยมี นายศุภชัย วันนิตย์ เป็นประธานการประชุม  เข้าชม :  [14]

2 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวทั่วไป
คณะครูผู้สอนคนพิการ อำเภอ วาปีปทุม เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับ วิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
คณะครูผู้สอนคนพิการ อำเภอ วาปีปทุม เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับ วิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย   เข้าชม :  [26]

2 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวทั่วไป
ศูนย์การเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวาปีปทุม ร่วมจัด นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวาปีปทุม ร่วมจัด นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมรอยัลแม่โขง จ.หนองคาย วันที่ 25 พฤษจิกายน 2557  เข้าชม :  [19]

11 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การแขงขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส (ครั้งที่ ๔) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหวางวันที่ ๑๓– ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดมุกดาหาร  เข้าชม :  [80]

17 / มิ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายคณิตศาสตร์กลุ่มโซนบัวหิมะ
กศน.ตำบลหนองไฮ, เสือโก้ก, งัวบา, หนองแสน จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ กศน.ตำบลหนองไฮ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 112 คน  เข้าชม :  [219]

16 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556
นายอวิรุทธิ์ ภักดีสุวรรณ ผอ.กศน.อำเภอวาปีปทุม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ กศน.อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม  เข้าชม :  [234]

15 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อการเรียนรู้
นายอวิรุทธิ์ ภักดีสุวรรณ ผอ.กศน.อำเภอวาปีปทุม และคณะครู กศน. ร่วมกันสรุปผลการวิเคราะห์หลักสูตรแผนการเรียนรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556  เข้าชม :  [239]

15 / พ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิเคราะห์หลักสูตรแผนการเรียนรู้
นายอวิรุทธิ์ ภักดีสุวรรณ ผอ.กศน.อำเภอวาปีปทุม ประธานพิธีเปิดการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2  เข้าชม :  [225]

2 / ธ.ค. / 2557 : ทดสอบหมวดหมู่
อำเภอยิ้ม ณ วัดโนนศิลาบ้านตำแย 18 พย 57
อำเภอยิ้ม ณ วัดโนนศิลาบ้านตำแย 18 พย 57  เข้าชม :  [15]
17 / มิ.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหัวเรือ
กศน.ตำบลหัวเรือ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 เพื่อแนะนำการศึกษานอกระบบ  เข้าชม :  [177]
16 / มิ.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลประชาพัฒนา
กศน.ตำบลประชาพัฒนา จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 เพื่อแนะนำการศึกษานอกระบบ  เข้าชม :  [190]
16 / มิ.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลดงใหญ่
กศน.ตำบลดงใหญ่ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556  เข้าชม :  [179]
6 / มิ.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลขามป้อม
กศน.ตำบลขามป้อม ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 เพื่อให้ความรู้ แนะนำเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เข้าชม :  [187]
6 / มิ.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองทุ่ม
กศน.ตำบลหนองทุ่ม ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 เพื่อให้ความรู้ แนะนำเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เข้าชม :  [192]
5 / มิ.ย. / 2556 : ทดสอบหมวดหมู่
กศน.ตำบลโคกสีทองหลาง
กศน.ตำบลโคกสีทองหลาง จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 เพื่อแนะนำการศึกษานอกระบบ  เข้าชม :  [184]
5 / มิ.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลบ้านหวาย
กศน.ตำบลบ้านหวายจัดกิจกรรมปฐมนิทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556  เข้าชม :  [184]
5 / มิ.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองแสง
กศน.ตำบลหนองแสง จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556  เข้าชม :  [185]
3 / มิ.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลโพธิ์ชัย
กศน.ตำบลโพธิ์ชัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556  เข้าชม :  [178]
3 / มิ.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลเสือโก้ก
กศน.ตำบลเสือโก้ก จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 วันที่ 30 พฤษภาคม 2556  เข้าชม :  [162]
3 / มิ.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลงัวบา
กศน.ตำบลงัวบา จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 เพื่อแนะนำการศึกษานอกระบบ  เข้าชม :  [185]
3 / มิ.ย. / 2556 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองแสน
กศน.ตำบลหนองแสนปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 เพื่อให้ความรู้ แนะนำเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เข้าชม :  [174]
17 / ม.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลแคน
กศน.ตำบลแคน  เข้าชม :  [352]
11 / ม.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลนาข่า
กศน.ตำบลนาข่า  เข้าชม :  [418]
10 / ม.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหนองไฮ
กศน.ตำบลหนองไฮ จัดกิจกรรม 3 วันก็ทำได้ \"การเพ้นท์เล็บ\" ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2555  เข้าชม :  [404]
10 / ม.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลหัวเรือ
กศน.ตำบลหัวเรือ  เข้าชม :  [401]
10 / ม.ค. / 2555 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ตำบลประชาพัฒนา
กศน.ตำบลประชาพัฒนา  เข้าชม :  [344]

 นายศุภชัย วันนิตย์
 ผู้อำนวยการ กศน.
อำเภอวาปีปทุมนายเทพพร  มูลเหลา
ครู คศ.๑

 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวาปีปทุม
อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 
โทรศัพท์ 043-799335  E-mail : vapeephathum@sarakham.nfe.go.th