[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ระเบียบ การยืม - คืน หนังสือ และ สื่อ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน

          -  ยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน  5 เล่ม

          -  ยืมสื่อ  VCD  และ  DVD ครั้งละไม่เกิน  5  เรื่อง

          -  สามารถยืมได้ ไม่เกิน  7  วัน

          -  หากเกินกำหนดส่ง  ปรับวันละ  1 บาท / 1  เรื่อง 


เข้าชม : 1218
 
 
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงยืน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงยืน
หมู่ที่  14  บ้านโคกสูง  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน   จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์  0-4378-1594
โทรสาร  0-4378-1592  chianyuen
@sarakham.nfe.go.th 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี