สถิติการเข้าใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
โซนตักสิลา (เมือง-กันทร-แกดำ)
สกร.อำเภอแกดำ : 1840 ครั้ง ( ส่ง / รับ 4143 )สกร.อำเภอกันทรวิชัย : 3430 ครั้ง ( ส่ง / รับ 4122 )สกร.อำเภอเมืองมหาสารคาม : 2014 ครั้ง ( ส่ง / รับ 4252 )
โซนลำน้ำชี (โกสุม-เชียงยืน-ชื่นชม)
สกร.อำเภอชื่นชม : 3682 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 4075 )สกร.อำเภอโกสุมพิสัย : 4315 ครั้ง ( ส่ง 22 / รับ 4150 )สกร.อำเภอเชียงยืน : 3384 ครั้ง ( ส่ง 3 / รับ 4590 )
โซนกุดบัวระบือ (กุดรัง-บรบือ-วาปี)
สกร.อำเภอวาปีปทุม : 2890 ครั้ง ( ส่ง / รับ 4209 )สกร.อำเภอกุดรัง : 2864 ครั้ง ( ส่ง / รับ 4019 )สกร.อำเภอบรบือ : 3244 ครั้ง ( ส่ง / รับ 4128 )
โซนพยัคยางปูนา (นาดูน-พยัค-ยาง-นาเชือก)
สกร.อำเภอยางสีสุราช : 3139 ครั้ง ( ส่ง 17 / รับ 4178 )สกร.อำเภอนาเชือก : 4215 ครั้ง ( ส่ง / รับ 4027 )สกร.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย : 2721 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 4139 )
สกร.อำเภอนาดูน : 2565 ครั้ง ( ส่ง 3 / รับ 4252 )