สถิติการเข้าใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
โซนตักสิลา (เมือง-กันทร-แกดำ)
กศน.อำเภอแกดำ : 1320 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3173 )กศน.อำเภอกันทรวิชัย : 2873 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3168 )กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม : 1566 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3298 )
โซนลำน้ำชี (โกสุม-เชียงยืน-ชื่นชม)
กศน.อำเภอชื่นชม : 2946 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 3120 )กศน.อำเภอโกสุมพิสัย : 3422 ครั้ง ( ส่ง 15 / รับ 3212 )กศน.อำเภอเชียงยืน : 2791 ครั้ง ( ส่ง 3 / รับ 3405 )
โซนกุดบัวระบือ (กุดรัง-บรบือ-วาปี)
กศน.อำเภอวาปีปทุม : 2245 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3246 )กศน.อำเภอกุดรัง : 2295 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3106 )กศน.อำเภอบรบือ : 2675 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3193 )
โซนพยัคยางปูนา (นาดูน-พยัค-ยาง-นาเชือก)
กศน.อำเภอยางสีสุราช : 2569 ครั้ง ( ส่ง 14 / รับ 3245 )กศน.อำเภอนาเชือก : 3027 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3095 )กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย : 2006 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 3193 )
กศน.อำเภอนาดูน : 1895 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 3318 )