สถิติการเข้าใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
โซนตักสิลา (เมือง-กันทร-แกดำ)
สกร.อำเภอแกดำ : 1766 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3996 )สกร.อำเภอกันทรวิชัย : 3332 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3978 )สกร.อำเภอเมืองมหาสารคาม : 1969 ครั้ง ( ส่ง / รับ 4108 )
โซนลำน้ำชี (โกสุม-เชียงยืน-ชื่นชม)
สกร.อำเภอชื่นชม : 3581 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 3924 )สกร.อำเภอโกสุมพิสัย : 4143 ครั้ง ( ส่ง 20 / รับ 4009 )สกร.อำเภอเชียงยืน : 3238 ครั้ง ( ส่ง 3 / รับ 4392 )
โซนกุดบัวระบือ (กุดรัง-บรบือ-วาปี)
สกร.อำเภอวาปีปทุม : 2788 ครั้ง ( ส่ง / รับ 4063 )สกร.อำเภอกุดรัง : 2809 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3882 )สกร.อำเภอบรบือ : 3143 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3984 )
โซนพยัคยางปูนา (นาดูน-พยัค-ยาง-นาเชือก)
สกร.อำเภอยางสีสุราช : 3056 ครั้ง ( ส่ง 17 / รับ 4041 )สกร.อำเภอนาเชือก : 4030 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3889 )สกร.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย : 2625 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 3991 )
สกร.อำเภอนาดูน : 2377 ครั้ง ( ส่ง 3 / รับ 4107 )