สถิติการเข้าใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
โซนตักสิลา (เมือง-กันทร-แกดำ)
สกร.อำเภอแกดำ : 1715 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3855 )สกร.อำเภอกันทรวิชัย : 3274 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3862 )สกร.อำเภอเมืองมหาสารคาม : 1927 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3990 )
โซนลำน้ำชี (โกสุม-เชียงยืน-ชื่นชม)
สกร.อำเภอชื่นชม : 3494 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 3804 )สกร.อำเภอโกสุมพิสัย : 4056 ครั้ง ( ส่ง 20 / รับ 3892 )สกร.อำเภอเชียงยืน : 3188 ครั้ง ( ส่ง 3 / รับ 4230 )
โซนกุดบัวระบือ (กุดรัง-บรบือ-วาปี)
สกร.อำเภอวาปีปทุม : 2740 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3946 )สกร.อำเภอกุดรัง : 2759 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3771 )สกร.อำเภอบรบือ : 3086 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3871 )
โซนพยัคยางปูนา (นาดูน-พยัค-ยาง-นาเชือก)
สกร.อำเภอยางสีสุราช : 3002 ครั้ง ( ส่ง 17 / รับ 3923 )สกร.อำเภอนาเชือก : 3946 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3772 )สกร.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย : 2548 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 3870 )
สกร.อำเภอนาดูน : 2302 ครั้ง ( ส่ง 3 / รับ 3996 )