สถิติการเข้าใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
โซนตักสิลา (เมือง-กันทร-แกดำ)
กศน.อำเภอแกดำ : 1254 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3056 )กศน.อำเภอกันทรวิชัย : 2785 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3068 )กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม : 1525 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3177 )
โซนลำน้ำชี (โกสุม-เชียงยืน-ชื่นชม)
กศน.อำเภอชื่นชม : 2850 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 2995 )กศน.อำเภอโกสุมพิสัย : 3316 ครั้ง ( ส่ง 15 / รับ 3096 )กศน.อำเภอเชียงยืน : 2697 ครั้ง ( ส่ง 3 / รับ 3274 )
โซนกุดบัวระบือ (กุดรัง-บรบือ-วาปี)
กศน.อำเภอวาปีปทุม : 2135 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3120 )กศน.อำเภอกุดรัง : 2241 ครั้ง ( ส่ง / รับ 2989 )กศน.อำเภอบรบือ : 2593 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3076 )
โซนพยัคยางปูนา (นาดูน-พยัค-ยาง-นาเชือก)
กศน.อำเภอยางสีสุราช : 2492 ครั้ง ( ส่ง 14 / รับ 3122 )กศน.อำเภอนาเชือก : 2865 ครั้ง ( ส่ง / รับ 2978 )กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย : 1900 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 3077 )
กศน.อำเภอนาดูน : 1826 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 3196 )