สถิติการเข้าใช้งานระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
โซนตักสิลา (เมือง-กันทร-แกดำ)
สกร.อำเภอแกดำ : 1472 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3414 )สกร.อำเภอกันทรวิชัย : 3038 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3435 )สกร.อำเภอเมืองมหาสารคาม : 1695 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3561 )
โซนลำน้ำชี (โกสุม-เชียงยืน-ชื่นชม)
สกร.อำเภอชื่นชม : 3132 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 3361 )สกร.อำเภอโกสุมพิสัย : 3667 ครั้ง ( ส่ง 15 / รับ 3465 )สกร.อำเภอเชียงยืน : 2945 ครั้ง ( ส่ง 3 / รับ 3692 )
โซนกุดบัวระบือ (กุดรัง-บรบือ-วาปี)
สกร.อำเภอวาปีปทุม : 2388 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3503 )สกร.อำเภอกุดรัง : 2471 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3349 )สกร.อำเภอบรบือ : 2822 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3444 )
โซนพยัคยางปูนา (นาดูน-พยัค-ยาง-นาเชือก)
สกร.อำเภอยางสีสุราช : 2737 ครั้ง ( ส่ง 14 / รับ 3495 )สกร.อำเภอนาเชือก : 3346 ครั้ง ( ส่ง / รับ 3349 )สกร.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย : 2203 ครั้ง ( ส่ง 2 / รับ 3443 )
สกร.อำเภอนาดูน : 2025 ครั้ง ( ส่ง 3 / รับ 3570 )