[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
 
           e-Book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในความรู้สึกของหลาย ๆ คน แต่ อีกไม่นานจะเป็นที่รู้จัก
ในหมู่นักอ่านทั้งหลาย   โดยเฉพาะในวงการห้องสมุดซึ่งใน อนาคตจะมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ  ให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
ห้องสมุดดิจิตัลและห้องสมุดเสมือน   เทคโนโลยีนี้ก็คงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนำมา ให้บริการกับผู้ใช้ถึง  แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับรูปแบบของหนังสือก็ไม่จำเป็นว่า  เราต้องโยนหนังสือทิ้งไป แล้วหันมาใช้เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นแทนที่  เพราะเราก็ไม่ ทราบว่าเมื่อไหร่ เทคโนโลยีนี้ จะเป็นที่นิยมและยอมรับอย่าง  แพร่หลายและถึงแม้ว่าหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นใหม่  ในวงการหนังสือ แต่หนังสือก็ยังมีคุณค่าต่อมนุษย์ในหลายๆ ด้าน

 
แนะนำหนังสือใหม่ e-book
รายการหนังสือใหม่ e-book
  
 
                 

  

                                      
       

 หมู่บ้านแห่งการเรียนรู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง
 ผู้ไม่รู้หนังสือ
 คู่มือการสอนเพศศึกษา
 หน่วยการเรียนรู้ แบบบูรณาการ "วิถีตักศิลา มหาสารคาม"
 คู่มือการเรียนรู้แบบบูรณาการ "วิถีตักศิลา มหาสารคาม"
  รายงานการวิจัย การพัฒนาห้องสมุดประชาชนมีชีวิต
 แนวการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ "เศรษฐกิจพอเพียง" ระดับประถมศึกษา
 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ 
 การใช้คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย

 

วิชา วิทยาศาสตร์ กศน.ม.ปลาย 

 
 
 
 
 

วิชา คณิตศาสตร์ กศน.ม.ปลาย ชุด คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม 

 เข้าชม : 5581
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
ถนนถีนานนท์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์ 0-43721-383  โทรสาร 0-4372-2014  

E-mail : mk_nfe@sarakham.nfe.go.th