[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                  # สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Office of Learning Encouragement
 
 • กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม
 • กศน.อำเภอแกดำ
 • กศน.อำเภอกันทรวิชัย
 • กศน.อำเภอโกสุมพิสัย
 • กศน.อำเภอเชียงยืน
 • กศน.อำเภอนาเชือก
 • กศน.อำเภอวาปีปทุม
 • กศน.อำเภอบรบือ
 • กศน.อำเภอนาดูน
 • กศน.อำเภอยางสีสุราช
 • กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 • กศน.อำเภอกุดรัง
 • กศน.อำเภอชื่นชม  


เข้าชม : 21809
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
ถนนถีนานนท์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์ 0-43721-383  โทรสาร 0-4372-2014  

E-mail : mk_nfe@sarakham.nfe.go.th