[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< ธันวาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 
ห้องสมุดประชาชม \"เฉลิมราชกุมารี\"
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   เข้าชม :  [239]
ผลไม้บอกนิสัย
อาหารของทุกเพศทุกวัย ใครๆ ก็ชื่นชอบ   เข้าชม :  [414]
5 อาหารแย่ๆแต่ควรกิน
ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารบางประเภทที่ว่าไม่ดีกับสุขภาพ แต่ในมุมของข้อเสีย ก็แอบมีข้อดีที่มีประโยชน์เหม   เข้าชม :  [673]
ลองหยิบบัตรประชาชนคุณออกมาดูซิ..
หยิบ บัตรประชาชนขึ้นมาแล้วรีบตรวจสอบดูว่าเลขที่บัตรประชาชน 2 ตัวท้ายหมายเลขอะไร   เข้าชม :  [454]
เล่นคอมนาน-กดโทรศัพท์บ่อย เสี่ยงโรคพังผืดทับเส้นประสาท
เตือน! เล่นคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน กดโทรศัพท์มือถือบ่อย ๆ กลุ่มเสี่ยงโรคพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อม   เข้าชม :  [2535]
 

16 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาครู กศน.ด้านการจัดทำแผนจุลภาค
Micro Planning  เข้าชม :  [33]

10 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมใจรักภักดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน
และประชุมชี้แจงแนวดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลตามค่านิยมหลัก 12 ประการ   เข้าชม :  [61]

10 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี  เข้าชม :  [46]

10 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อราชการใสสะอาด
และประชุมประจำเดือนธันวาคม 2557  เข้าชม :  [41]

10 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลาการเปรียญ วัดมหาชัย พระอารามหลวง  เข้าชม :  [39]

10 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  เข้าชม :  [35]

1 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม  เข้าชม :  [54]

1 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”
เพื่อเฉลิมพราะเกียรติและความจงรักภักดี  เข้าชม :  [50]

28 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะและเพิ่มพูนความรู้
แก่ประชาชนต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์  เข้าชม :  [47]

28 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม และสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการ และความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษา
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เข้าชม :  [35]

12 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอแกดำ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอแกดำ  เข้าชม :  [52]
12 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอบรบือ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอบรบือ  เข้าชม :  [44]
12 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอเชียงยืน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอเชียงยืน  เข้าชม :  [44]
12 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอโกสุมพิสัย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอโกสุมพิสัย  เข้าชม :  [48]
12 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอกุดรัง
รายงานผลการปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอกุดรัง  เข้าชม :  [39]
12 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอชื่นชม
รายงานผลการปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอชื่นชม  เข้าชม :  [45]
12 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม
รายงานผลการปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม  เข้าชม :  [67]
12 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอกันทรวิชัย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอกันทรวิชัย  เข้าชม :  [44]
12 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  เข้าชม :  [58]
12 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอยางสีสุราช
รายงานผลการปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอยางสีสุราช  เข้าชม :  [45]
12 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอนาดูน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอนาดูน  เข้าชม :  [40]
12 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอนาเชือก
รายงานผลการปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอนาเชือก  เข้าชม :  [42]
12 / พ.ย. / 2557 : กศน.อำเภอวาปีปทุม
รายงานผลการปฏิบัติงาน
กศน.อำเภอวาปีปทุม  เข้าชม :  [49]
7 / พ.ค. / 2557 : กศน.อำเภอชื่นชม
รายงานผลการปฏิบัติงาน
อำเภอชื่นชม  เข้าชม :  [165]
7 / พ.ค. / 2557 : กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม
รายงานผลการปฏิบัติงาน
อำเภอเมือง  เข้าชม :  [251]
7 / พ.ค. / 2557 : กศน.อำเภอโกสุมพิสัย
รายงานผลการปฏิบัติงาน
อำเภอโกสุมพิสัย  เข้าชม :  [167]
7 / พ.ค. / 2557 : กศน.อำเภอยางสีสุราช
รายงานผลการปฏิบัติงาน
อำเภอยางสีสุราช  เข้าชม :  [150]
7 / พ.ค. / 2557 : กศน.อำเภอแกดำ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
อำเภอแกดำ  เข้าชม :  [169]
7 / พ.ค. / 2557 : กศน.อำเภอเชียงยืน
รายงานผลการปฏิบัติงาน
อำเภอเชียงยืน  เข้าชม :  [178]
7 / พ.ค. / 2557 : กศน.อำเภอวาปีปทุม
รายงานผลการปฏิบัติงาน
อำเภอวาปีปทุม  เข้าชม :  [174]

 


 

ทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
จังหวัดมหาสารคาม
ชาญชัย โพนกองเส็ง
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
กศน.จังหวัดมหาสารคาม

  
 
   
ผู้บริหาร
  สถานศึกษา
 
 

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
ถนนถีนานนท์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์ 0-43721-383  โทรสาร 0-4372-2014  

E-mail : mk_nfe@sarakham.nfe.go.th