ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง mk_nfe@sarakham.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
----------------------------------------------------
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
3654 26 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |11
3653 26 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหารฯ ปจด.เมษายน 2566 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |11
3652 26 มี.ค. 66 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด จัดวรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566ค่าบริหารสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 3 (ว 226) งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |11
3651 26 มี.ค. 66 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด จัดวรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566ค่าบริหารสำนักงานและค่าสาธารณูปโภค ไตรมาส 3 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |11
3650 23 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
3649 23 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ภาษามือเบื้องต้น งานธุรการ/บุคลากร 2 แห่ง |2
3648 23 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
3647 23 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  หนังสือแจ้งเวียน งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
3646 23 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  การประชุมทางวิชาการระดับชาติของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
3645 23 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  ปรับปรุงเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
3644 23 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ งานธุรการ/บุคลากร 4 แห่ง |4
3643 22 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เฟชบุ๊กในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง งานธุรการ/บุคลากร 2 แห่ง |2
3642 22 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวและอุดมศึกษา ปี 2566 งานธุรการ/บุคลากร 4 แห่ง |4
3641 22 มี.ค. 66 ด่วนที่สุด  ด่ววนที่สุด แจ้งผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในสังกัด ฯ ปี 2566 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
3640 22 มี.ค. 66 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมอบรมครู กศน. เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำฯ งานธุรการ/บุคลากร กศน.อำเภอยางสีสุราช|1
3639 22 มี.ค. 66 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯด้านการศึกษา ปี 2566 งานธุรการ/บุคลากร กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม|1
3638 22 มี.ค. 66 ทั่วไป  ด่วนที่สุด การขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบการพิจารณาย้ายฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาปี 2565 ครั้งที่ 2 งานธุรการ/บุคลากร กศน.อำเภอกันทรวิชัย|1
3637 21 มี.ค. 66 ทั่วไป  การขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน กศน.กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 กศน.อำเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง | -
3636 21 มี.ค. 66 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาของสำนักงาน กศน. รุ่นที่2 งานธุรการ/บุคลากร กศน.อำเภอวาปีปทุม|1
3635 21 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  ขอเชิญร่วมสมทบทุนในกิจกรรม ทำบุญปล่อยปลายมหากุศล รายได้สมทบทุน เพื่อพัฒนาห้องสมุดประชาชน จ.เชียงใหม่ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
3634 21 มี.ค. 66 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาฯ ประจำเดือน เมษายน 2566 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
3633 21 มี.ค. 66 ทั่วไป  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการในลักษณะประจำ งานธุรการ/บุคลากร กศน.อำเภอวาปีปทุม|1
3632 21 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  ขอสำรวจความจำเป็นต้องการจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครู ศรช.และครูผู้สอนคนพิการ คร้งที่ 3 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
3631 21 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  ขอให้พิจารณากำหนดหน่วยงานตาม “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ....” ที่รัฐสภาเห็นชอบแล้ว งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
3630 17 มี.ค. 66 ทั่วไป  การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดมหาสารคาม งานธุรการ/บุคลากร กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย|1
3629 17 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (21) งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
3628 17 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  เลื่อนการอบรม นักจัดการเรีนนรู้ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
3627 17 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลโครงการ ศส.ปชต. งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
3626 17 มี.ค. 66 หนังสือเวียน  การดำเนินการโครงการครูช่วยครู ประจำปี 2566 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
3625 17 มี.ค. 66 ด่วนที่สุด  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System