ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง mk_nfe@sarakham.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของ อำเภอ 30 รายการล่าสุด ::
----------------------------------------------------
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
3637 21 มี.ค. 66 ทั่วไป  การขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาประกอบการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน กศน.กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 กศน.อำเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง | -
3542 20 ก.พ. 66 ทั่วไป  เสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด กศน.อำเภอยางสีสุราช 1 แห่ง | -
3428 9 ม.ค. 66 ทั่วไป  รายงานการรณรงค์การป้องกันและอุบัติเหตุทางถนน กศน.อำเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง | -
3427 9 ม.ค. 66 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจความประสงค์การเรียกเก็บเงินสวงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส รวยงวด กศน.อำเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง | -
3426 9 ม.ค. 66 ทั่วไป  การสำรวจบุคลากรที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ กศน.อำเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง | -
3309 23 พ.ย. 65 ทั่วไป  รานงานตอบแบบสำรวจทักษะความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสถานศึกษา กศน.อำเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง | -
3308 23 พ.ย. 65 ทั่วไป  การคัดเลือกผู้แทนลูกเสือเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กศน.อำเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง | -
3307 23 พ.ย. 65 ทั่วไป  แจ้งตอบรับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดประจำปี 2565 กศน.อำเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง | -
3257 1 พ.ย. 65 ทั่วไป  ตอบรับแจ้งความประสงค์เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี กศน.อำเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง | -
3242 1 พ.ย. 65 ทั่วไป  ส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้ารับการตวจสุขภาพ กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 1 แห่ง | -
3200 18 ต.ค. 65 ทั่วไป  ขอรายงานข้อมูลการเข้าสอบ-ขาดสอบ นักศึกษา กศน.ของครู กศน.ทุกประเภท กศน.อำเภอยางสีสุราช 1 แห่ง | -
3178 6 ต.ค. 65 ทั่วไป  รายงานสถานการณ์ผลกระทบและความเสียหายของหน่วยงานหรือสถานศึกษาจากสถานการณ์อุทกภัย กศน.อำเภอยางสีสุราช 1 แห่ง | -
3129 20 ก.ย. 65 ทั่วไป  ตอบรับผลงานทางวิาการ กศน.อำเภอยางสีสุราช กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม|1
3128 20 ก.ย. 65 ทั่วไป  ตอบรับผลงานวิจัย กศน.อำเภอยางสีสุราช กศน.อำเภอเมืองมหาสารคาม|1
3127 20 ก.ย. 65 ทั่วไป  ส่งรายงานประชุมบุคลากร กศน.อำเภอยางสีสุราช ประจำเดือน กันยายน 2565 กศน.อำเภอยางสีสุราช 1 แห่ง | -
3126 20 ก.ย. 65 ทั่วไป  ตอบรับผลงานทางวิาการ กศน.อำเภอยางสีสุราช ยกเลิก|ยกเลิก
3125 19 ก.ย. 65 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกาเรรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ประจำเดือน ก.ย.2565 กศน.อำเภอยางสีสุราช 1 แห่ง | -
3116 14 ก.ย. 65 ทั่วไป  ตอบรับผลงานทางวิาการ กศน.อำเภอยางสีสุราช ยกเลิก|ยกเลิก
3112 13 ก.ย. 65 ทั่วไป  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กศน.อำเภอยางสีสุราช กศน.อำเภอนาดูน|1
3111 13 ก.ย. 65 ทั่วไป  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กศน.อำเภอยางสีสุราช 1 แห่ง | -
3094 6 ก.ย. 65 ทั่วไป  แจ้งผลการมารายงานตัวของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อปฏิบัติงานที่อำเภอยางสีสุราช กศน.อำเภอยางสีสุราช 1 แห่ง | -
3068 29 ส.ค. 65 ทั่วไป  รายงานผลการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กศน.อำเภอยางสีสุราช 1 แห่ง | -
3037 17 ส.ค. 65 ทั่วไป  รายงานการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ เพาะพันธุ์ไม้ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กศน.อำเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง | -
2891 23 มิ.ย. 65 ทั่วไป  รายงานไปราชการประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565 กศน.อำเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง | -
2849 7 มิ.ย. 65 ทั่วไป  รายงานผลการจัดทำแฟนเพจเพื่อสร้างการเรียนรู้ของศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตบล กศน.อำเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง | -
2796 19 พ.ค. 65 ทั่วไป  สำรวจข้อมูลข้าราชการและบุคกากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม กศน.อำเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง | -
2795 19 พ.ค. 65 ทั่วไป  การเพิ่มจำนวนสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง | -
2777 11 พ.ค. 65 ทั่วไป  รายงานผลการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ในสังกัด สนง.กศน. กศน.อำเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง | -
2776 10 พ.ค. 65 ทั่วไป  รายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจต่อสถาบันหลักของชาติ กศน.อำเภอโกสุมพิสัย 1 แห่ง | -
2690 28 มี.ค. 65 ทั่วไป  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (ออนไลน์) สมทบทุนจัดสร้างอุโบสถ กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 1 แห่ง | -
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System