ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง mk_nfe@sarakham.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของ จังหวัด 30 รายการล่าสุด ::
----------------------------------------------------
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
4709 21 พ.ค. 67 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมจิตอาสา งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอนาเชือก|1
4708 21 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
4707 21 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  ปฏิทินการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
4706 21 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  แนวปฏิบัติการนำผลการทดสอบความสามารถทางภาษาต่างประเทศ เทียบกับเกณฑ์ CEFR สูงกว่าระดับ B2 มาใช้ในการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
4705 21 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  ขอความอนุเคราะห์ตอบแแบสำรวจการเช่าธรณีสงฆ์ของวัด งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
4704 21 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  ขอเชิญชวนเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับพื้นที่ ประจำปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
4703 21 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคาและกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานฯ บ้านแฝด งานธุรการ/บุคลากร 4 แห่ง |3
4702 21 พ.ค. 67 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด ขอเชิญครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมโครงการอบรม งานธุรการ/บุคลากร 2 แห่ง |2
4701 21 พ.ค. 67 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด ขอเชิญครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมโครงการอบรม งานธุรการ/บุคลากร ยกเลิก|ยกเลิก
4700 21 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  แนวการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการมอบอำนาจอนุมัติเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4699 21 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับวุฒิสภา สำหรับเด็กเยาวชนระดับ ม.ปลาย งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4698 21 พ.ค. 67 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด ดำเนินการสำรวจข้อมูลนักเรียน (อายุ6-15 ปี) ที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับฯ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4697 21 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนเสนอผลงานและรายชื่อรางวัล งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4696 21 พ.ค. 67 ด่วนที่สุด  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพื่มศักยภาพครู สกร. โดยให้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4695 20 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  ส่งเอกสารเพิ่มเติม โครงการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนฯ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4694 20 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอด้วย Appkication Tiktok งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4693 20 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ใมห้ความรักก่อนให้ความรู้ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4692 20 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ ระดับแระเทศ 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4691 20 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมความมั่นคงและเสริมสร้างการรับรู้สถาบันหลักของชาติ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4690 20 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  ขยายระยะเวลาการสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับกหารศึกษา 1 ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4689 17 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  ขอเชิญร่วมโครงการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ไตรมาส 3-4 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4688 17 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปี 2566 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4687 17 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  ประชาสัมพันธ์ ว 432 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4686 16 พ.ค. 67 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด การดำเนินการแก้ไขสถานะบุคลากรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นตน้ด้วยอักษา G งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4685 16 พ.ค. 67 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมการจัดทำเอกสารวิชาาการฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4684 16 พ.ค. 67 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด การส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4683 16 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างของการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2566 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4682 16 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญเกตุ ประจำปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4681 16 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  บัญชีนวัตกรรม ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4680 16 พ.ค. 67 หนังสือเวียน  รายงานการพิจารณาศึกษาฯ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System