ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง mk_nfe@sarakham.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของ จังหวัด 30 รายการล่าสุด ::
----------------------------------------------------
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
4822 18 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  แนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล และการจัดเก็บแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในระบบ DPA งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |9
4821 18 มิ.ย. 67 ทั่วไป  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 อ.ยางสีสุราช งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอยางสีสุราช|1
4820 18 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ อ.ชื่นชม งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอชื่นชม| -
4819 18 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรและการกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบสารสนเทศในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |9
4818 18 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประชาสมพันธ์ช่องทางการอบรม พัฒนาทักษะดิจิทัลผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |9
4817 18 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปี 2566 งานธุรการ/บุคลากร 3 แห่ง |2
4816 18 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  การประเมินการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพประจำตำบลตามหลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด ศกร.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
4815 18 มิ.ย. 67 ด่วนที่สุด  ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
4814 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมิน นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอวาปีปทุม|1
4813 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมิน นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอยางสีสุราช|1
4812 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมิน นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอเมืองมหาสารคาม|1
4811 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมิน นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอบรบือ|1
4810 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมินครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย|1
4809 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอนาดูน|1
4808 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมินครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอนาเชือก|1
4807 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอเชียงยืน|1
4806 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมิน นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอชื่นชม|1
4805 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมิน นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอโกสุมพิสัย|1
4804 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมิน นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอแกดำ|1
4803 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมิน นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอกุดรัง|1
4802 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป รอบการประมิน นครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 -31 มีนาคม 2567) งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอกันทรวิชัย|1
4801 14 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างพิมพ์แบบทดสอบและกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่ 1 ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4800 13 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ส่งประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4799 13 มิ.ย. 67 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอบรบือ|1
4798 13 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4797 12 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 33 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4796 12 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการขึ้นทะเบียนแรงงาน งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4795 12 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4794 12 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4793 11 มิ.ย. 67 หนังสือเวียน  ขอความอนุเคราะห์สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์ตรวจสุขภาพประจำปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System