ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
สถิติการเข้าใช้งาน
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง mk_nfe@sarakham.nfe.go.th
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของ จังหวัด 30 รายการล่าสุด ::
----------------------------------------------------
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
4599 9 เม.ย. 67 หนังสือเวียน  ด่วนที่สุด แจ้งปฏิทินการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2567 และแผนการลงทะเบียน งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
4598 9 เม.ย. 67 หนังสือเวียน  การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
4597 9 เม.ย. 67 หนังสือเวียน  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ปี 2567 เพิ่มเติม งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
4596 9 เม.ย. 67 หนังสือเวียน  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
4595 9 เม.ย. 67 หนังสือเวียน  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
4594 9 เม.ย. 67 หนังสือเวียน  ประชาสัมพันธ์ ว 337 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
4593 9 เม.ย. 67 หนังสือเวียน  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมลูกเสือ งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |12
4592 9 เม.ย. 67 ทั่วไป  การคัดเลือกและตัดสินห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ดีเด่น ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร สกร.อำเภอเมืองมหาสารคาม|1
4591 9 เม.ย. 67 ทั่วไป  การคัดเลือกและตัดสินห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ดีเด่น ปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร ยกเลิก|ยกเลิก
4590 7 เม.ย. 67 หนังสือเวียน  การพัฒนาช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรครูรุ่นใหม่เกษียณแสนสุข งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4589 7 เม.ย. 67 หนังสือเวียน  แนวทางปฏิบัติเมื่อพบบุหรี่ไฟฟ้าฯ ในสถานศึกษา งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4588 4 เม.ย. 67 หนังสือเวียน  ส่งประกาศ สกร.มค. เรื่อง ผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร ปี 2566 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4587 4 เม.ย. 67 หนังสือเวียน  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4586 2 เม.ย. 67 หนังสือเวียน  ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ประจำเดือน เมษายน 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4585 2 เม.ย. 67 หนังสือเวียน  เชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2566 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4584 2 เม.ย. 67 หนังสือเวียน  ขอความร่วมมือในการใช้ลายผู้พระรราชทาน จำนวน 4 ราย งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4583 1 เม.ย. 67 หนังสือเวียน  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 4 แห่ง |4
4582 29 มี.ค. 67 หนังสือเวียน  การคัดเลือกและตัดสินศูนย์การเรียนรู้ (Co - Learning Space) ดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4581 29 มี.ค. 67 หนังสือเวียน  ประกาศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4580 29 มี.ค. 67 หนังสือเวียน  การจัดกิจกรรม 2 - 9 เมษา สัปดาห์รักการอ่าน งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4579 29 มี.ค. 67 หนังสือเวียน  ประกาศผลตัดสินการประกวดคลิปวีดิทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู็ตลอดชีวิต งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4578 28 มี.ค. 67 หนังสือเวียน  การคัดเลือกนักศึกษา สกร.ดีเด่น ประจำปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4577 28 มี.ค. 67 หนังสือเวียน  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมงานเวทีแลกเปลี่ยนรียนรู้ระดับพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ งานธุรการ/บุคลากร 3 แห่ง |3
4576 28 มี.ค. 67 หนังสือเวียน  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 9 แห่ง |9
4575 27 มี.ค. 67 หนังสือเวียน  ขอความร่วมมือดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4574 27 มี.ค. 67 หนังสือเวียน  การสำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4573 27 มี.ค. 67 หนังสือเวียน  การสำรวจความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู งานธุรการ/บุคลากร ยกเลิก|ยกเลิก
4572 27 มี.ค. 67 หนังสือเวียน  กิจกรรม 2 เมษา รักการอ่าน ประจำปี 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4571 27 มี.ค. 67 หนังสือเวียน  รายงานการประชุมผู้บริหารฯ ประจำเดือน มีนาคม 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
4570 26 มี.ค. 67 หนังสือเวียน  ขอส่งสำเนาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเข็มกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2567 งานธุรการ/บุคลากร 13 แห่ง |13
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System