[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 
ครั้งที่ วันที่ประชุม ดาวน์โหลด
 ครั้งที่ 1/2562 9 มกราคม 2562   รายงานการประชุม
 ครั้งที่ 2/2562  4 กุมภาพันธ์ 2562  รายงานการประชุม
 ครั้งที่ 3/2562  4 มีนาคม 2562 รายงานการประชุม
 ครั้งที่ 4/2562  3 เมษายน 2562  รายงานการประชุม
 ครั้งที่ 5/2562 1 พฤษภาคม 2562  รายงานการประชุม
 ครั้งที่ 6/2562 4 มิถุนายน 2562  รายงานการประชุม
 ครั้งที่ 7/2562 11 กรกฎาคม 2562  รายงานการประชุม
 ครั้งที่ 8/2562 2 สิงหาคม 2562  รายงานการประชุม
 ครั้งที่ 9/2562 3 กันยายน 2562  รายงานการประชุม
 ครั้งที่ 10/2562 7 ตุลาคม 2562  รายงานการประชุม
 ครั้งที่ 11/2562 6 พฤศจิยน 2562 รายงานการประชุม
 ครั้งที่ 12/2562 6 ธันวาคม 2562 รายงานการประชุม
     


 
กลุ่มอำนวยการ
 
เบอร์โทรศัพท์ 043-721383 
 ผู้รับผิดชอบ นางอรอุมา แก้วสียา นักจัดการงานทั่วไป


เข้าชม : 1423
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
ถนนถีนานนท์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์ 0-43721-383  โทรสาร 0-4372-2014  

E-mail : mk_nfe@sarakham.nfe.go.th