[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 ผู้รับผิดชอบ : นางสาวภัคจิรา โพนเงิน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลเข้าชม : 2158
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
ถนนถีนานนท์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์ 0-43721-383  โทรสาร 0-4372-2014  

E-mail : mk_nfe@sarakham.nfe.go.th