[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                  # สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Office of Learning Encouragement
 

  

สกร.จังหวัดมหาสารคาม
แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


 


เข้าชม : 1955


สกร.จังหวัดมหาสารคาม 5 อันดับล่าสุด

      หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงาน กศน. 1 / มิ.ย. / 2563
      คู่มือการจัดวางระบบและการประเมินผลการความเสี่ยง 19 / มิ.ย. / 2562
      คู่มือบริหารพนักงานราชการ 2555 1 / พ.ย. / 2561
      คู่มือจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กศน 1 / พ.ย. / 2561
      แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 1 / พ.ย. / 2561


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
ถนนถีนานนท์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์ 0-43721-383  โทรสาร 0-4372-2014  

E-mail : mk_nfe@sarakham.nfe.go.th