[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                  # สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม Mahasarakham Provincial Office of Learning Encouragement
 

  

ประกาศสำนักงาน สกร.จังหวัดมหาสารคาม
ประกาศสำนักงาน สกร.จังหวัดมหาสารคาม

พุธ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566


⏩️ ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง การสรรหาผู้แทนภาคีเครือข่ายในคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม


⏩️ ใบสมัครเข้ารับการสรรหา
เข้าชม : 63


ประกาศสำนักงาน สกร.จังหวัดมหาสารคาม 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม 14 / ก.ย. / 2566
      ประกาศสำนักงาน สกร.จังหวัดมหาสารคาม 23 / ส.ค. / 2566
      ประกาศสำนักงาน สกร.จังหวัดมหาสารคาม 26 / มิ.ย. / 2566
      ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม 28 / ส.ค. / 2565
      ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม 23 / ส.ค. / 2565


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม
ถนนถีนานนท์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โทรศัพท์ 0-43721-383  โทรสาร 0-4372-2014  

E-mail : mk_nfe@sarakham.nfe.go.th